• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000134190

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000134190.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Działania statutowe.
-Formacja religijna, prowadzona jest w kołach parafialnych poprzez Msze św., konferencje, warsztaty tematyczne. Członkowie stowarzyszenia organizują i uczestniczą w pielgrzymkach zarówno krajowych jak również zagranicznych. Przygotowują nabożeństwa, oprawę liturgii, uczestniczą w rekolekcjach.
-Działania wychowawcze są adresowane do dzieci, młodzieży ale również dorosłych. Mają charakter akcji takich jak dyskusje, wykłady ale również rajdy turystyczne, festyny. Wyjazdy wakacyjne, które łączą wypoczynek, formację religijną i wychowawczą.
Wychowanie jest prowadzone również w świetlicach środowiskowych. Opieka, kanapka, pomoc w odrabianiu lekcji a nade wszystko dar obecności to codzienność takich placówek.
Specjalne kwalifikacje opiekunów dają specjalne walory ofercie przedkładanej dzieciom. Dlatego mogą one uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez plastyków i nauczycieli języków obcych
Świetlica prowadzona przez studentki pedagogiki specjalnej daje pomoc dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym. Opiekunki mogą w praktyce zastosować wiedzę uniwersytecką i przekonać się o jej wartości.
W szeroko rozumianą pracę wychowawczą są włączeni również dorośli, dla których prowadzone są katechezy przedmałżeńskie. Rodzice spodziewający się potomstwa, korzystają z pomocy szkół rodzenia.
-Działania charytatywne. "Człowiek w potrzebie" to hasło zawsze wyzwala zaangażowanie i chęć niesienia pomocy. Dociera ona zarówno w postaci świątecznych paczek i wielkanocnych śniadań dla potrzebujących jak również poprzez wyjazdy dla dzieci z rodzin w potrzebie na letni wypoczynek poza miastem i wsparcie świetlic.
-Aktywność kulturalna. Festiwal Rodzin Muzykujących, spotkania opłatkowe z bogatą oprawą muzyczną, koncerty organowe, wspólne uczestnictwo w spektaklach teatralnych i imprezach kulturalnych, konkursy wiedzy religijnej, społecznej, koncerty okolicznościowe to tylko niektóre z obszernej listy działań kulturalnych podejmowanych przez stowarzyszenie. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich jest współorganizatorem Łódzkich Dni Rodziny uczestnicząc w inicjatywach religijnych, społecznych i kulturalnych.

Działania społeczne.
Kierując się przekonaniem, że na rzeczywistość społeczną powinniśmy wpływać poprzez oddziaływanie na tworzone prawo jak również przez wpływ na decyzje na szczeblu gminy, powiatu, województwa czy kraju - Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej wspierało swoich członków mających zamiar wystartować w wyborach samorządowych bądź parlamentarnych.

Współpraca i współdziałanie.
Nie jesteśmy samotną wyspą. Rzeczywistość jest zbyt złożona żeby liczyć tylko na własne siły. Dlatego Stowarzyszenie należy do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich. Ten ruch skupiający podobne nam stowarzyszenia ułatwia artykułowanie potrzeb, postulowanie zmian w prawodawstwie gwarantujących poprawę sytuacji rodzin polskich czy też wskazywanie na zagrożenia społeczne.
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich jest również otwarte na podobne ruchy usytuowane w innych środowiskach naszej Archidiecezji.

Prowadzone działania
Troska o polskie rodziny.
Opieka nad najbardziej potrzebującymi.
Troska o niepełnosprawnych.
Wszechstronna działalność edukacyjna, wychowawcza i kulturalna.