• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000134684

Formularze PIT 2017/2018 dla Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000134684.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Zapobieganie umieszczaniu dziecka poza rodziną.
Zapobieganie patologiom w rodzinie.
Ochrona i promowanie praw dziecka.
Udzielanie rodzicom pomocy w wykonywaniu zadań opiekuńczych i wychowawczych.

Prowadzone działania
Ochrona praw dziecka.
Inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form pomocy rodzinie, zwłaszcza dla dzieci niepełnosprawnych.
Integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku zdrowych rówieśników.
Promowanie wśród dzieci postaw proekologicznych.

KLIENCI-PODOPIECZNI ORGANIZACJI I PROWADZONE NA ICH RZECZ DZIAŁANIA:
1. dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich
-prowadzenie świetlic i ognisk wychowawczych
nieodpłatnie
-pomoc materialna i rzeczowa
w placówkach TPD
-organizowanie kolonii letnich i zimowych oraz akcji lato i zima w mieście
-dożywianie
w placówkach TPD
2. Dzieci niepełnosprawne i przewlekle chore
-turnusy rehabilitacyjne
-pomoc materialna i rzeczowa
-warsztaty terapeutyczno-rehabilitacyjne
3. Rodziny ubogie, niewydolne wychowawczo, z problemem uzależnień
-poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne i prawne
Centrum Mediacji i Pomocy Rodzinie, ul. Kredytowa 1a, tel. 826-27-15
-pomoc materialna i rzeczowa
4. Rodzicielstwo zastępcze
- prowadzenie diagnostyki i szkoleń oraz powierzanie dzieci do adopcji i rodzin zastępczych - Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy TPD ul. Szpitalna 5/6
- prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka W Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 25 b

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!