• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000138499

Formularze PIT 2017/2018 dla Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000138499.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem działalności TPN jest:
- udzielanie bezinteresownej pomocy osobom przewlekle chorującym psychicznie, w sprawach dotyczących poprawy warunków socjalnych, ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych;
- aktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób niepełnosprawnych;
- podejmowanie i rozwijanie indywidualnych i zorganizowanych form pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi na terenie miasta Łodzi Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób chorujących psychicznie w ramach którego działają: Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy i Ośrodek Aktywizacji Zawodowej.
Osoby po kryzysie psychicznym mogą również spotykać się w działającym Klubie "Więź". Dzieci osób chorujących psychicznie uzyskują wsparcie w prowadzonej przez TFN świetlicy środowiskowej.
Od 2004 roku na terenie Łodzi funkcjonują indywidualne mieszkania chronione, w których zamieszkują osoby wymagające fachowego wsparcia w samodzielnym funkcjonowaniu w środowisku.
W Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym "Zacisze" w Jedliczach k/Grotnik prowadzone są mieszkania chronione i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla osób chorujących psychicznie. W mieszkaniach chronionych osoby chorujące psychicznie przygotowują się do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. W ORW prowadzone są również turnusy rehabilitacyjne.
Od 1997 roku TPN organizuje coroczne konferencje, które umożliwiają wymianę doświadczeń pomiędzy chorującymi i ich opiekunami zrzeszonymi w stowarzyszeniach z terenu Polski i innych krajów Europy.
TPN włączyło się do realizacji światowego programu "Schizofrenia Otwórzcie Drzwi", którego celem jest przybliżenie problemu choroby psychicznej, jej zrozumienie i wzrost tolerancji społecznej.
Udzielanie bezinteresownej pomocy osobom chorym psychicznie i ich rodzinom.
Od 2005 roku stowarzyszenie (w partnerstwie z pięcioma innymi podmiotami) realizuje w ramach programu EQUAL projekt pod nazwą Koalicja Łamania Oporów Społecznych "KŁOS".