• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000138587

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Abstynentów Klubu "Opoka" w Przysusze

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000138587.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem klubu jest:
1. Niesienie pomocy członkom Klubu i rodzinom z problemem alkoholowym.
2. Wzajemne wspieranie się w dążeniu do utrzymania abstynencji.
3. Propagowanie ruchu trzeźwościowego wśród społeczeństwa miasta Przysuchy i okolic.
4. Uczenie się życia w duchu trzeźwości.
5. Rozwijanie u członków Klubu pożytecznych i satysfakcjonujących zainteresowań.
6. Profilaktyka i współpraca z młodzieżą.

Cele statutowe klubu realizowane są poprzez:
1. Udział członków Klubu i ich rodzin w różnych formach oddziaływań typu psychoterapeutycznego (między innymi terapii grupowej)
2. Wzajemną pomoc członków Klubu w utrzymaniu abstynencji od napojów alkoholowych.
3. Organizowanie i prowadzenie na terenie swojego działania, działalności kulturalno-oświatowej, turystyczno-sportowej itp, zapewniającej warunki do właściwego spędzania czasu wolnego w abstynencji: organizowanie pracy klubowej w formie prelekcji i odczytów, koncertów rozrywkowych, bezalkoholowych wieczorków tanecznych, przynależności do kół zainteresowań, czytelnictwa książek i prasy, udziału w grupach sportowych, oglądanie telewizji itp. organizowanie form zbiorowego wypoczynku, w tym wspólne oglądanie spektakli, filmów i innych imprez widowiskowych, udziału w wycieczkach itp.
4. Udział członków Klubu w społecznej akcji zwalczania alkoholizmu.
5. Nawiązywanie kontaktów towarzyskich i utrzymywanie stałej więzi pomiędzy leczącymi się i pragnącymi pozostać w stałej abstynencji.
6. Zachęcanie do pracy w ramach Klubu wszystkich którzy są zdecydowani pomagać innym, nie dotkniętym chorobą alkoholową.
7. Udzielanie pomocy rodzinom osób dotkniętych chorobą alkoholową.
8.Współpraca z instytucjami i organizacjami o podobnych celach-krajowych i zagranicznych.
9. Rozwijanie w granicach dyktowanych potrzebami Klubu współpracy z organami państwowymi, instytucjami i organizacjami społecznymi zajmującymi się zwalczaniem alkoholizmu, a zwłaszcza placówkami Służby Zdrowia, Komisjami Przeciw-alkoholowymi. Klub powinien utrzymywać kontakty z zakładami pracy w celu propagowania swojej działalności, w tym nawiązywać bliższą współpracę z kierownictwem zakładów, w których pracują uzależnieni od alkoholu.
10. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!