• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000139524

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Biblioteki Gdańskiej

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000139524.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Otoczenie opieką Biblioteki Gdańskiej PAN jako jednej z najstarszych Bibliotek na ziemiach polskich.
Sprawowanie mecenatu nad nośnikami niematerialnymi wartości kultury.
Inicjowanie badań nad dziejami Regionu, Miasta, Biblioteki Gdańskiej.
Wzbogacanie zbiorów Biblioteki Gdańskiej.
Zdobywanie dodatkowych środków na ochronę zbiorów.

Prowadzone działania:
Realizacji Projektu (grant): - "Kartoteka na nośnikach elektronicznych - dokumentacja budowli gdańskich w zbiorach BG PAN".
- konserwacja unikatowych planów przebudowy Gdańska z lat 1940 - 42.
Kwerendy, wydawnictwa, wycena antykwaryczna, ochrona zbiorów.

Odbiorcami tych działań są:
-Biblioteka Gdańska PAN
-czytelnicy Biblioteki
-środowisko naukowe Trójmiasta
-uczeni i badacze, głównie z dziedzin humanistycznych z kraju i zagranicy
-młodzież akademicka i szkolna
-miłośnicy Gdańska
-turyści zainteresowani dziejami Gdańska, architekci, urbaniści, historycy.