• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000142317

Formularze PIT 2017/2018 dla Sopockie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Tęczowy Dom"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000142317.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
- działania w kierunku budowy domu w celu zabezpieczenia przyszłości niepełnosprawnych intelektualnie dzieci, członków Stowarzyszenia;
- działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób z zaburzeniami psychicznymi i prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym;
- ukazywanie potencjału twórczego tkwiącego w osobach o obniżonej sprawności intelektualnej i z zaburzeniami psychicznymi.

Prowadzone działania:
1. Działanie w kierunku budowy "Tęczowego Domu" dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, gdy zabraknie im rodziców lub opiekunów
2. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych intelektualnie,organizacja warsztatów malarskich, wystaw prac w ramach projektu "Sztuka ponad granicami"
3. Współpraca z ośrodkiem w Wickordorfie (Niemcy)
4. Organizujemy wypoczynki letnie, turnusy rehabilitacyjne
5. Prowadzimy projekt doradztwa dla Osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!