• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000143344

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja "Habitat for Humanity Poland"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000143344.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Habitat for Humanity jest pozarządową, dobroczynną organizacją chrześcijańską, której głównym celem jest pomoc rodzinom niezamożnym - nie posiadającym własnego mieszkania lub mieszkającym w warunkach poniżej dopuszczalnych norm przyjętych w danym kraju - w zbudowaniu własnego skromnego, prostego i dostępnego finansowo mieszkania.
Działanie Habitat for Humanity jest jedną z dróg poradzenia sobie z problemem ubóstwa mieszkaniowego, które w Polsce dodatkowo przejawia się pod postacią "ukrytej bezdomności".

Prowadzone działania
Uniwersalne przesłanie Habitat for Humanity skierowane jest do każdego. Budowa domów dla potrzebujących jest przejawem solidarności ze zwykłymi ludźmi oraz platformą porozumienia dla wszystkich - bez względu na religię, narodowość, czy status społeczny. Habitat for Humanity stwarza możliwość pracy wolontariackiej, gdzie ludzie jednoczą się, aby zrealizować wspólny cel, a rodziny biorące udział w programie budowlanym otrzymują możliwość zbudowania domów własną pracą.
Habitat for Humanity poprzez realizację swoich projektów oferuje zarówno doskonałą platformę dla firm do spotkań integracyjnych, jak również kieruje się do osób bezrobotnych stwarzając możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w dziedzinie budownictwa, finansów, promocji, zdobywania funduszy etc.
Beneficjantami pomocy Habitat for Humanity są przede wszystkim osoby, które nie mają mieszkania lub mieszkają w warunkach poniżej dopuszczalnych norm przyjętych w danym kraju. Niskie zarobki uniemożliwiają im samodzielne rozwiązanie problemu mieszkaniowego (brak zdolności kredytowych).
W Polsce pomoc kierowana jest do osób, których dochody kształtują się poniżej 75% średniego dochodu na rodzinę w danym regionie. Muszą one jednak posiadać finansową możliwość spłacania nieoprocentowanego kredytu, którego wysokość równa się kosztom inwestycji, czyli budowy ich mieszkania.
Osoby, które chcą otrzymać pomoc Habitat for Humanity muszą wyrazić gotowość do partnerstwa w budowaniu swojego mieszkania i mieszkań innych rodzin habitatowskich.
Habitat for Humanity udziela pomocy wszystkim bez względu na płeć, pochodzenie, rasę, wyznanie oraz doświadczenie życiowe.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!