• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000145034

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Dogtor

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000145034.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Fundacji jest:
-wspomaganie rozwoju, zmniejszenie dysfunkcji i poprawa komfortu życia odbiorców działań Fundacji w zakresie zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego;
-propagowanie aktualnej wiedzy i dobrych praktyk w zakresie dogoterapii i innych metod pracy z udziałem zwierząt;
- popieranie wprowadzania zwierząt w celach terapeutycznych do placówek służby zdrowia, ośrodków rehabilitacyjnych, ośrodków wychowawczych, ośrodków odwykowych, hospicjów i wszelkich innych placówek, gdzie wskazane byłoby prowadzenie terapii kontaktowej z udziałem zwierząt;
- propagowanie i prowadzenie działalności służącej ochronie zwierząt i poprawie relacji człowiek – zwierzę, a w szczególności w zakresie kształtowania humanitarnego stosunku do zwierząt;
- prowadzenie prac badawczych dotyczących przebiegu i wpływu dogoterapii na jej uczestników;
- stworzenie standardów pracy dogoterapeutycznej w zgodzie z najnowszą wiedzą i najlepiej pojętym interesem wszystkich jej uczestników
- prowadzenie działań terapeutycznych z udziałem zwierząt;
- zbieranie wiedzy naukowej i doświadczeń, które pozwolą na efektywne wykorzystanie udziału zwierząt w szeroko pojętej terapii;
- szkolenie psów, w szczególności do dogoterapii;
- prowadzenie zajęć edukacyjnych i pokazów w placówkach mających na celu naukę obcowania ze zwierzętami oraz integrację;
- działania mające na celu integrację osób niepełnosprawnych;
- działalność szkoleniowa;
-selekcja, szkolenie i egzaminowanie psów w zakresie predyspozycji do dogoterapii.


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!