• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000145843

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000145843.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
1. Wszechstronna pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym osobom z autyzmem oraz ich rodzinom, opiekunom i specjalistom.
2. Organizowanie i prowadzenie różnych form lecznictwa, edukacji i rehabilitacji oraz opieki nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami z autyzmem.
3. Popularyzowanie problematyki związanej z autyzmem.
4. Prowadzenie działalności kulturalnej i integracyjnej.
5. Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz najbardziej potrzebujących rodzin dzieci, młodzieży i osób dorosłych z autyzmem.


Prowadzone działania:
1. Organizowanie i prowadzenie grup terapeutycznych, warsztatów terapii zajęciowej.
2. Organizowanie i realizowanie szkoleń i konferencji dla rodziców, specjalistów i grup zainteresowanych problematyką autyzmu.
3. Realizowanie programu edukacyjnego, rehabilitacyjnego, stymulacyjnego i terapeutycznego odbywa się w systemie terapeuta dziecko.
4. Rozpowszechnianie poradników i biuletynów dotyczących stowarzyszenia i autyzmu.
5. Prowadzenie rejestru dzieci, młodzieży i dorosłych osób z autyzmem, gromadzenie informacji na temat autyzmu.
6. Zbieranie funduszy.
7. Współpraca z władzami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu oraz instytucjami naukowymi.
8. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem i jego oddziały mogą prowadzić działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z przepisami prawa, zmierzającą do pozyskiwania środków na cele statutowe.
9. Stowarzyszenie prowadzi działalność kulturalną dla osób z autyzmem i ich rodzin, a także społeczności lokalnej w celu integracji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!