• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000146253

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja "Kochajmy Zabytki"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000146253.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Jako instytucja pożytku publicznego, Fundacja "Kochajmy Zabytki" jest inicjatorem, projektodawcą i koordynatorem Akcji "Zabytki Dzieciom". We współpracy, przy poparciu i dzięki pomocy m.in. Fundacji Darka Michalczewskiego Równe Szanse, Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej Porozumienie Bez Barier oraz wiodących w kraju podmiotów publicznych i gospodarczych, niezagospodarowane, często zdewastowane, opuszczone i szpecące otoczenie zabytkowe budynki, adoptujemy na infrastrukturę rehabilitacji, sportu, rekreacji i kulturo- terapii dla dzieci oraz spójne z nimi pozostałe cele statutowe. Symbioza ta spełnia marzenia o nowym życiu tak pięknych, polskich dzieł architektury, jak i potrzebujących wiary w Ich talenty dzieci chorych i pochodzących z dysfunkcyjnych rodzin i środowisk. Wszystkie zajęcia terapeutyczne prowadzone przez naszą Fundację prowadzone są w systemie non- profit, bez jakichkolwiek opłat i kosztów ze strony dzieci i rodziców. Dzieci są przyjmowane na zajęcia plastyczne, teatralne,, taneczne, informatyczne, lingwistyczne, sportowe i rekreacyjne bez skierowań, zaświadczeń o niepełnosprawności, ubezpieczeniach, sytuacji finansowej i rodzinnej.

Ideą akcji jest odnalezienie potencjału drzemiącego w obiektach zabytkowych a jednocześnie i przede wszystkim odnalezienie talentów, uzdolnień, inklinacji w dzieciach, które trafiają pod naszą opiekę. Nie badamy dziecka pod kątem tego, co jest z nim" nie tak", lecz wręcz przeciwnie szukamy tego, co w nim najcenniejsze i wyjątkowe.Dziękujemy za pomoc i zaufanie!