• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000146592

Formularze PIT 2017/2018 dla Grodkowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół w Grodkowie

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000146592.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
-Proponowanie współpracy oraz pomocy rehabilitacyjnej osobom niepełnosprawnym,
-organizowanie spotkań rodziców dzieci niepełnosprawnych,
-prowadzenie dla rodziców systematycznych spotkań konsultacyjnych,
-spotkania integracyjne, przełamywanie barier psychologicznych w społeczeństwie,
-współdziałanie z władzami gminy, powiatu, województwa,
-współdziałanie z innymi organizacjami w kraju i za granicą.

Prowadzone działania:
-Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych - osoby niepełnosprawne i opiekunowie.
-Organizowanie imprez turystycznych - osoby niepełnosprawne i opiekunowie.
-Organizowanie koncertów charytatywnych, loterii fantowych (na rzecz osób niepełnosprawnych).
-Organizowanie imprez okolicznościowych (mikołajki, zabawa świąteczna) - osoby niepełnosprawne, dzieci z rodzin patologicznych.
Działania są realizowane na skalę województwa.