• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000148800

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły Podstawowej Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Błogosławionej Bolesławy Lament

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000148800.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Funkcjonowanie Stowarzyszenia ma na celu tworzenie i utrwalanie warunków finansowych, organizacyjnych i materialnych do rozwoju edukacji narodowej w duchu zasad katolickiej etyki wychowawczej, polegającej na udzieleniu pomocy materialnej, merytorycznej, organizacyjnej i prawnej, służącej rozwojowi edukacji narodowej, a w szczególności:
a) finansowanie kosztów nauki dzieci i młodzieży, w szczególności niepełnosprawnych, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, mających złożoną sytuację rodzinno-społeczną, a także uczniów potrzebujących wszelkiej pomocy;
b) finansowanie kosztów stypendiów krajowych i zagranicznych;
c) finansowanie inwestycji na rzecz szkoły;
d) finansowanie kosztów wyposażenia szkoły w pomoce naukowe i audiowizualne;
e) przyznawanie nagród uczniom wybitnym i zdolnym;
f) opracowywanie nowych metod kształcenia i doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem postępu technicznego;
g) rozwój i wspieranie różnych form szkolnictwa katolickiego.

Prowadzone działania:
Pomoc w budowie hali sportowej przy Szkole Podstawowej Sióstr Misjonarek w Białymstoku. Dostosowanie warunków szkoły do osób niepełnosprawnych, zarówno dzieci jak i dorosłych.
W swojej działalności skupiamy się głównie na prawidłowym ukształtowaniu młodego człowieka, mogącego wejść w przyszłości w pełnienie odpowiedzialnych ról społecznych w stosunku do osób niepełnosprawnych, starszych, pokrzywdzonych przez los. Wszystkim darczyńcom składamy Bóg zapłać i zapewniamy o naszej modlitwie.