• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000150180

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Pomocowe w Zakrzewie "Bliżej Siebie"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000150180.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Naszym celem jest umożliwienie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym osobom z ograniczoną sprawnością fizyczną, psychiczną, bądź społeczną. Realizujemy go poprzez programy, na które staramy się pozyskiwać środki z dotacji konkursowych oraz od sponsorów. Nasze działania przyczyniły się do rozwoju zainteresowań i talentów osób niepełnosprawnych oraz ich integracji ze społecznością ludzi zdrowych, pomogły przetrwać trudne chwile osobom znajdującym się w niedostatku, uchroniły dużą grupę dzieci i młodzieży przed marazmem i zagrożeniem patologią społeczną.

Nasze główne działania skupiają się na:
- wsparciu funkcjonowania osób niepełnosprawnych, przede wszystkim mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, w którym zamieszkują dorosłe osoby niepełnosprawne intelektualnie i przewlekle psychicznie chore oraz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zakrzewie,
- prowadzeniu świetlicy środowiskowej SIEDLISKO we wsi Chylin w gminie Mała Wieś,
- pomocy w rehabilitacji osób niepełnosprawnych ze środowiska lokalnego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!