• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000150599

Formularze PIT 2017/2018 dla Uniwersyteckie Stowarzyszenie na rzecz Ratowania Zabytków Śląska Opolskiego

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000150599.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Celem Stowarzyszenia jest:
- Integrowanie miłośników i pasjonatów zabytków Śląska, wspomagających przedsięwzięcia na rzecz ich renowacji.
- Stworzenie lobby w środowiskach naukowych, kultury, gospodarki i biznesu. Prowadzenie działalności informacyjnej i niezbędnych działań na rzecz ochrony dóbr kultury Śląska.
- Kreowanie wizerunku dorobku kulturowego Śląska w środkach masowego przekazu.
- Informowanie społeczeństwa o stanie zagrożeń zabytków kultury materialnej Śląska.
- Współdziałanie z ośrodkami naukowymi, zajmującymi się badaniami z zakresu historii sztuki, w celu kształcenia uwzględniającego potrzeby regionu.

Prowadzone działania
Dla realizacji tego celu Stowarzyszenie :
- Inspiruje, organizuje i wspiera wszelką działalność ratującą stan śląskiej kultury materialnej.
- Propaguje wiedzę z zakresu planów, celów, które zamierza osiągnąć. W tym celu organizuje różnego rodzaju spotkania, prelekcje i odczyty, przybliżające złożoną problematykę ratowania zabytków.
- Prowadzi działalność gospodarczą w ramach obowiązujących przepisów.
Rozwija inne formy działalności służące propagowaniu wiedzy o śląskiej kulturze materialnej
- Współpracuje z instytucjami, organizacjami, osobami fizycznymi i prawnymi (podobnymi stowarzyszeniami), zarówno w kraju jak i za granicą, których cele działania są zbliżone do celów Stowarzyszenia.