• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000150628

Formularze PIT 2017/2018 dla Międzyszkolny Klub Sportowy "Zryw" Opole

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000150628.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Klubu jest:
1. Szkolenie sportowe zawodniczek i zawodników.
2. Organizowanie nauki pływania i doskonalenia techniki pływania.
3. Planowanie, organizowanie i prowadzenie przez wykwalifikowanych trenerów i instruktorów, życia sportowego dla mieszkańców miasta Opola i Opolszczyzny.
4. Zapewnienie zawodnikom możliwości udziału w sporcie wyczynowym (objętym systemem współzawodnictwa dzieci i młodzieży oraz seniorów).
5. Kształtowanie wśród członków Klubu wysokich umiejętności sportowych.
6. Organizowanie i integrowanie środowiska do działań na rzecz Klubu.
7. Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych - w tym umożliwienie im udziału w rywalizacji sportowej.
8. Realizowanie zadań określonych uchwałami władz Klubu.
9. Udział w zawodach sportowych wszystkich szczebli.
10.Doskonalenie umiejętności kadry trenerskiej.
11. Promocja zdrowego stylu życia oraz kultury fizycznej i osobistej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
12. Kształtowanie postaw fair play w sporcie i w życiu wśród zawodniczek i zawodników.
13. Wspieranie zawodniczek i zawodników w rozwoju sportowym.
14. Promocja dobrego wizerunku Klubu, Miasta Opola i Opolszczyzny oraz sponsorów wg odrębnych uzgodnień.
15. Współpraca z zapleczem trenerskim SMS-ów przejmujących wychowanie sportowe zawodników Klubu.
16. Aktywność w życiu sportowym i społecznym Miasta Opola i Opolszczyzny.
17. Prowadzenie dialogu społecznego z władzami samorządowymi rządowymi i innymi organizacjami pozarządowymi na rzecz propagowania zdrowego stylu życia i sportu wyczynowego.
18. Podtrzymanie dobrosąsiedzkich stosunków z klubami sportowymi z Miast i Regionów partnerskich Opola i Opolszczyzny.