• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000151263

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Oratorium im. Św. Jana Bosko

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000151263.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Głównym celem Stowarzyszeniu Oratorium im Św. Jana Bosko w Olsztynie jest prowadzenie działalności wychowawczej i opiekuńczej w środowisku dzieci i młodzieży.
Program pedagogiczny oparty jest na doświadczeniach duchowych Księdza Jana Bosko, Założyciela Zgromadzenia Salezjańskiego.
Salezjanie i osoby świeckie naśladując św. Jana Bosko, pracują dla dobra dzieci i młodzieży. Przychodzimy z pomocą wszystkim zaniedbanym duchowo i materialnie, nie odwracając się od osób zagubionych w świecie różnorakich uzależnień i niebezpieczeństw. Staramy się przynieść dobrą radę, pocieszenie duchowe i moralne wsparcie.

Prowadzone działania:
Prowadzimy zajęcia formacyjne oraz rekreacyjno-ruchowe.
W okresie jesienno-zimowym, wolontariusze prowadzą zajęcia wyrównawcze dla dzieci i młodzieży mającej kłopoty w szkole, naukę gry na gitarze i w szachy, zajęcia plastyczne oraz organizują turnieje tenisa stołowego, bilard, piłki nożnej halowej itp.
Systematycznie organizujemy festyny, wycieczki rowerowe, wypoczynek letni i pół zimowiska podczas ferii zimowych.
Wspólnie z Radą Osiedla każdego roku w czerwcu organizujemy Święto Młodości i Festyn Rodzin. Nawiązując do tradycji narodowej, 11 listopada organizujemy Niepodległościowe Biegi Przełajowe. Redagujemy i wydajemy gazetkę z informacjami na temat naszej działalności.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!