• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000151618

Formularze PIT 2017/2018 dla Duszpasterskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000151618.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
- roztaczanie specjalistycznej opieki duchowej nad osobami upośledzonymi umysłowo
- prowadzenie szeroko rozumianej działalności informacyjnej w społeczeństwie
- pomoc w prowadzeniu opieki duszpasterskiej wśród osób upośledzonych umysłowo
- popularyzacja idei integracji osób upośledzonych umysłowo ze społeczeństwem
- udzielanie wszechstronnej pomocy rodzinom osób upośledzonych umysłowo
- organizowanie grup samopomocowych wśród rodzin osób specjalnej troski.

Prowadzone działania:
- upowszechnianie wiedzy o osobie upośledzonej umysłowo
- pomoc w prowadzeniu katechezy osób upośledzonych umysłowo, tak aby objęła ona każdą osobę upośledzoną, której rodzina wyraża takie życzenie
- organizowanie różnych form integracji tak wewnątrz rodzin osób specjalnej troski jaki i ze społeczeństwem poprzez: wycieczki, wypoczynek letni i zimowy, imprezy okolicznościowe dla dzieci i młodzieży
- okresowe spotkania integracyjne środowiska
- rozwijanie form życia religijnego we wspólnotach rodzin specjalnej troski
- wspólnotowe przeżywanie świąt i tradycji katolickich
- współdziałanie z władzami, instytucjami i innymi organizacjami mającymi na celu dobro osoby upośledzonej umysłowo
- organizacja uprawniona jest do otrzymywania darowizn.

Uzyskane w ten sposób środki zostaną wykorzystane na następujące cele: udzielanie wszechstronnej pomocy rodzinom osób upośledzonych umysłowo; ochrona i promocja zdrowia osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!