• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000153188

Formularze PIT 2017/2018 dla Akademia Inicjatyw Młodzieżowych "Dross"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000153188.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
1.Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Akademii.
2.Umożliwienie czynnego uprawiania sportów, w tym również ekstremalnych.
3.Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów
w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkół oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Akademii.
4.Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
5.Rozwój turystyki i rekreacji.
6.Podnoszenie ogólnej kultury fizycznej i świadomości ekologicznej.
7.Organizowanie czasu wolnego oraz praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą z rodzin ubogich i patologicznych.
8.Organizowanie pomocy merytorycznej, rzeczowej i finansowej dla innych organizacji społecznych działających na rzecz dzieci i młodzieży
9. Wspieranie inicjatyw młodzieżowych.

Prowadzone działania
Akademia Inicjatyw Młodzieżowych "DROSS" to organizacja zajmująca się całorocznym działaniem z dziećmi i młodzieżą. Celem Stowarzyszenia jest zapewnienie im aktywnego wypoczynku oraz twórczej rozrywki.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!