• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000153535

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja na rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000153535.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
1. Kształtowanie pozytywnego wizerunku PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie w kraju i poza granicami.
2. Wspieranie władz Uczelni w pozyskiwaniu kadry naukowej.
3. Udzielanie pomocy materialnej PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie.
4. Udzielanie pomocy materialnej kołom naukowym studentów PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie.

Prowadzone działania
Dzięki podjętym działaniom i staraniom przez Fundację PWSZ otrzymano w formie darowizny sprzęt oraz urządzenia do laboratoriów Uczelni.
Wspólnie z Uczelnią - Fundacja zorganizowała szkolenie pt. "Ochrona własności przemysłowej i korzyści z niej wynikające dla zakładów pracy".