• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000154439

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Przystań"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000154439.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem jest niesienie pomocy we wszystkich dziedzinach życia, osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, oraz ich rodzinom lub opiekunom.

1. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne
2. Ośrodek Wczesnej interwencji rozwoju Dziecka
Działalność kulturalna poprzez organizowanie publicznych imprez kulturalnych z udziałem osób niepełnosprawnych. Uczestniczenie w imprezach kulturalnych. Spotkania z artystami.

Działalność rekreacyjna poprzez organizowanie: wycieczek, rajdów, zawodów sportowych, gier zespołowych mających na celu rozwój sprawności psychofizycznej Biorąc udział w grach i zabawach osoby niepełnosprawne uczą się rywalizacji, współpracy z innymi.

Punkt konsultacyjny - doradztwo prawne. W gąszczu różnych aktów prawnych trudno się poruszać przeciętnemu obywatelowi. Pragniemy udzielić wsparcia osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w skutecznym realizowaniu swych praw obywatelskich. Zarząd stowarzyszenia jest reprezentantem osób niepełnosprawnych i ich rodziców. Jesteśmy przekonani, że informowanie osób niepełnosprawnych i ich rodzin o przysługujących prawach, świadczeniach i usługach jest pierwszym i niezbędnym krokiem do wyrównywania szans.

Organizowanie i prowadzenie szkolenia kadr oraz rodzin pod kątem rehabilitacji i edukacji osób niepełnosprawnych. Poprzez sympozja, wykłady, prelekcje z zaproszeniem wybitnych specjalistów w temacie rehabilitacji osób niepełnosprawnych i psychologii społecznej.