• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000154720

Formularze PIT 2017/2018 dla International Police Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) - Sekcja Polska

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000154720.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Naczelne hasło: "Służyć poprzez przyjaźń". Stowarzyszenie skupia funkcjonariuszy policji, Straży Granicznej i emerytów tych służb a jego celem jest tworzenie więzów autentycznej przyjaźni i koleżeństwa zawodowego pomiędzy zatrudnionymi w służbach policyjnych na świecie a także do krzewienia idei tolerancji we wszystkich obszarach kulturowych i przyczynianie się do zrozumienia między narodami. Nie jest to organizacja zawodowa typu INTERPOL. Pomagamy funkcjonariuszom z innych krajów poznawać Polskę, rozwijamy kontakty międzynarodowe np. wysyłając naszych przedstawicieli do pełnienia służby w innych krajach, uczestniczymy w imprezach kulturalnych i sportowych organizowanych przez kolegów zza granicy.

Prowadzone działania
Prowadzimy stałą, aktywną politykę informacyjną poprzez stronę www.ipapolska.pl, komunikaty rozsyłane internetem. Wydajemy kwartalnie Biuletyn IPA w nakładzie 8000 egz. Przygotowujemy na rok 2008 "Young Officers Programme" - zaproszenie policjantów ze świata do pełnienia służby z policją polską. W 2008 planujemy organizacje warsztatów artystycznych dla uzdolnionych dzieci, na które zaprosiliśmy dzieci funkcjonariuszy z Litwy. Przygotowujemy program wymiany zawodowej i wspólnych szkoleń z policją z Izraela i Niemiec. Prowadzimy w Polsce trzy domy gościnne dla członków stowarzyszenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!