• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000155524

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Fundusz Stypendialny dla Młodzieży Wiejskiej im. Aleksandry Bąkowskiej

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000155524.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Program stypendialny Funduszu jest adresowany przede wszystkim do absolwentów Zespołu Szkół im. Al. Świętochowskiego w Gołotczyźnie, pochodzących z ubogich rodzin, którzy dostali się na studia dzienne, a dochód w rodzinie nie przekracza połowy najniższego wynagrodzenia.

Stowarzyszenie Fundusz Stypendialny dla Młodzieży Wiejskiej uczestniczy w programie stypendialnym "Równe Szanse" prowadzonym przez Fundację Batorego.
Celem programu "Równe Szanse" jest pomoc społecznościom lokalnym w tworzeniu systemu finansowania stypendiów dla młodzieży zdolnej i pracowitej, ale bez środków finansowych na kontynuację nauki. Fundacja Batorego wspiera lokalne programy stypendialne, m.in. nasze Stowarzyszenie, pomaga w tworzeniu strategii gromadzenia i inwestowania funduszy.
Współpraca z Fundacją obejmuje pomoc merytoryczną i finansową. Ważne i bardzo uczące dla nas były szkolenia dotyczące prowadzenia i promowania programów stypendialnych. Ubiegaliśmy się również o dofinansowanie naszego programu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!