• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000156137

Formularze PIT 2017/2018 dla Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Społecznego Towarzystwa Oświatowego

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000156137.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Zakładanie i prowadzenie społecznych szkół, SKT Nr 72 prowadzi szkołę podstawową i gimnazjum. W roku szkolnym 2005/2006 chcemy otworzyć liceum oraz oddział przedszkolny "0".
Dzieciom i młodzieży proponujemy lepsze możliwości edukacji (klasy do 14 osób), bogatszy program dydaktyczny (szer. językowy - j. angielski, j. niemiecki).
Wprowadzenie nowych metod nauczania - kontynuacja rozwoju zajęć sportowych (basen, narty, wycieczki krajoznawcze).
Pomoc dzieciom ze środowisk patologicznych (rodziny zastępcze - stworzenie funduszu stypendialnego).

Prowadzone działania:
Naszymi odbiorcami są dzieci i młodzież szkolna oraz rodzice, dla których edukacja ich pociech jest bardzo ważna. Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 w Jeleniej Górze prowadzi Zespół Szkół Społecznych, w którym to stawiamy na: małe grupy uczniów w czasie zajęć, dobry kontakt między wychowankiem a wychowawcą, rozwój zdolności twórczych i poznawczych, dobrze wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, szacunek dla ucznia, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w szkole, zachęcanie do samodzielnego zdobywania wiedzy, zajęcia sportowe (basen, jazda na nartach, wycieczki terenowe).
Chcemy współpracować ze szkołami publicznymi np. organizujemy Festiwal Piosenki Międzynarodowej.
W roku szkolnym 2006/2007 chcemy otworzyć liceum o profilu akademickim, rozszerzyć naukę języków (obecnie 5 godzin - j. angielski, 2 godz. j. niemiecki, j. czeski lub inny do wyboru) oraz dodatkowy przedmiot wpisany do zajęć dydaktycznych, polegający na wprowadzaniu nowych metod nauczania: szkoła pamięci i logicznego myślenia, rozwój inteligencji. Stworzenie funduszu stypendialnego dla dzieci zdolnych z ubogich rodzin.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!