• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000156949

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000156949.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Wsparcie dla osób po kryzysie psychicznym oraz ich rodzin.
Tworzenie miejsc pracy chronionej dla osób cierpiących na choroby psychiczne.
Pozyskiwanie środków finansowych na działalność stowarzyszenia.
Świadczenie różnorodnych form pomocy dla członków stowarzyszenia, w tym także pomocy materialnej.

Prowadzone działania
Udział w ogólnopolskim programie Dzień Solidarności z Osobami Chorującymi na Schizofrenię. Niesienie pomocy krajowym organizacjom społecznym o podobnym profilu działania.
Współdziałanie ze Stowarzyszeniem POL-FAMILIA w jej pracach organizacyjnych.
Tworzenie miejsc pracy chronionej dla osób chorujących psychicznie - rozwój zakładu aktywności zawodowej "U Pana Cogito".

Stowarzyszenie brało udział w projekcie PRR IW Equal pt. Krakowska Inicjatywa na rzecz Gospodarki Społecznej COGITO. Realizuje szkolenia zawodowe dla osób po kryzysach psychicznych w branży turystycznej. Organizuje warsztaty szkoleniowe dla rodzin i stowarzyszeń rodzin osób chorujących psychicznie z całej Polski.

Stowarzyszenie organizuje szkolenia zawodowe w branży turystycznej dla osób chorujących psychicznie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!