• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000157429

Formularze PIT 2017/2018 dla Towarzystwo Pomocy Dzieciom Upośledzonym Umysłowo ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pruszkowie

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000157429.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Prowadzenie działalności społecznie użytecznej na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, uczęszczającej do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pruszkowie prowadzonego przez Starostę Powiatu Pruszkowskiego oraz na rzecz absolwentów SOSW, a także na rzecz SOSW, w sferze zadań publicznych w zakresie:
1) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
2) pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i ich rodzin,
3) działalności charytatywnej,
4) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
5) ochrony i promocji zdrowia.

Towarzystwo prowadzi działalność tworzenia lepszych warunków w szkole i niesienia pomocy uczniom i absolwentom oraz pozyskuje sponsorów. Od ośmiu lat organizuje bal charytatywny, podczas którego odbywa się aukcja dzieł sztuki oraz loteria fantowa. Prowadzimy akcję informacyjną, zachęcającą do przekazywania 1% podatku na rzecz Towarzystwa.
Towarzystwo co roku finansuje: wyjazdy uczniów SOSW na "Zieloną szkołę", kilka wycieczek jednodniowych, dogoterapię i hipoterapię, zakup odzieży i lekarstw dla potrzebującej młodzieży, doposażanie szkoły poprzez zakup: sprzętu rehabilitacyjnego i drobnego sprzętu sportowego, testów psychologicznych i programów logopedycznych, drobnych pomocy szkolnych i książek.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!