• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000158040

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Wspierania Powszechnej Edukacji Informatycznej i Popularyzacji Internetu "e-odlot"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000158040.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Misją Fundacji jest aktywne włączanie się w rozwój informacyjnego społeczeństwa obywatelskiego. Cel ten realizowany jest poprzez wspomaganie następujących inicjatyw:
-wspieranie edukacji informatycznej i podnoszenie powszechnej świadomości w celu budowania społeczeństwa obywatelskiego;
-popularyzacja i ułatwianie szerokiego dostępu do Internetu oraz wszechstronna pomoc w rozwoju tego niezależnego medium;
-krzewienie wiedzy na temat możliwości praktycznego wykorzystania sieci dla celów charytatywnych, marketingowych, reklamowych i informacyjnych;
-organizowanie, budowę i prowadzenie obiektów sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych;
-zapobieganie negatywnym zjawiskom występującym w środowisku młodzieżowym poprzez stwarzanie i promowanie atrakcyjnej alternatywy dla zachowań patogennych i niebezpiecznych (np. edukacja poprzez sport).
Aktualnie najważniejszą sprawą jest dla nas doprowadzenie do powstania w Poznaniu pod wiaduktami Trasy Katowickiej profesjonalnego obiektu sportowo-rekreacyjnego typu "Skate Park", który będzie udostępniony młodzieży bezpłatnie.
oraz działalność charytatywna realizowana pośrednio również poprzez edukację informatyczną:
- pomoc osobom potrzebującym, niezaradnym i w trudnej sytuacji materialnej, poprzez zapewnienie doradztwa, szkolenia, rozbudzanie i koordynowanie inicjatyw społecznych oraz promowanie przedsiębiorczości;
- działalność charytatywna na rzecz ochrony zwierząt, zasobów przyrody i ochrony środowiska naturalnego.

Prowadzone działania
Aktualnie najważniejszą sprawą jest dla nas doprowadzenie do powstania w Poznaniu pod wiaduktami Trasy Katowickiej profesjonalnego obiektu sportowo-rekreacyjnego typu "Skate Park", który będzie udostępniony młodzieży bezpłatnie oraz bezpośrednio związanego z nim centrum edukacji i integracji młodzieży europejskiej. Fundacja jest pomysłodawcą projektu i inicjatorem tego przedsięwzięcia.
(pełna informacja wraz z wizualizacja znajduje się na stronie informacyjnej www.pyrlandia.com).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!