• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000158901

Formularze PIT 2017/2018 dla Zielonogórskie Stowarzyszenie Amazonek

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000158901.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Rehabilitacja fizyczna i terapia psychiczna kobiet po przebytej chorobie nowotworowej, profilaktyka chorób nowotworowych, wolontariat - pomoc i wsparcie kobiet bezpośrednio przed i po operacji, onkologiczny telefon zaufania, integracja osób niepełnosprawnych.

Prowadzone działania:
1. Rehabilitacja fizyczna (gimnastyka usprawniająca, masaż limfatyczny, zajęcia na pływalni, zajęcia ruchowe przy muzyce z przyborami, spacer z kijkami-Nordic Walking). Odbiorcy: członkinie Stowarzyszenia.
2. Terapia psychiczna (terapia grupowa, indywidualna, warsztaty dla wolontariuszek-członkiń). Odbiorcy: Członkinie Stowarzyszenia i ich rodziny.
3. Profilaktyka chorób nowotworowych dla młodzieży szkół średnich i wyższych oraz mieszkańców Zielonej Góry i okolic.
4. Pomoc i wsparcie psychiczne kobiet bezpośrednio przed i po operacji udzielane przez przeszkolone wolontariuszki.
5. Prowadzenie onkologicznego telefonu zaufania - ogólnie dostępny.
6. Współpraca z innymi organizacjami osób niepełnosprawnych.
7. Spotkania z lekarzami, rehabilitantami i innymi specjalistami. Odbiorcy: członkinie Stowarzyszenia i społeczność lokalna.
8. Integracja osób niepełnosprawnych - organizowanie imprez kulturalnych, turystycznych, sportowych i rekreacyjnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!