• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000159526

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Radlińskie Biuro Porad Obywatelskich

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000159526.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Stowarzyszenie Radlińskie Biuro Porad Obywatelskich powstało w 2003 roku.
Prowadzimy działania mające na celu:
zwiększenie poczucia świadomości obywatelskiej mieszkańców powiatu wodzisławskiego i całego regionu, zapobieganie negatywnym skutkom marginalizacji i wykluczenia społeczności terenów pogórniczych.

Zasadniczą działalnością Stowarzyszenia jest prowadzenie Biura Porad Obywatelskich, w którym każdy obywatel może nieodpłatnie skorzystać z porady obywatelskiej. Ponadto porady udzielane przez BPO cechuje bezpłatność, bezstronność, otwartość, poufność, niezależność, rzetelność, samodzielność klienta.

Stowarzyszenie RBPO jest organizacją nie nastawioną na zysk – jej działalność służy idei budowania społeczeństwa obywatelskiego, pobudzać społeczność do uczestnictwa w życiu społecznym. Na nasze działania pozyskujemy środki z funduszy krajowych i zagranicznych.

Działalność Stowarzyszenia nie ogranicza się tylko do prowadzenia poradnictwa obywatelskiego. Nasi przedstawiciele brali czynny udział w pracach przy strategii rozwoju miasta Radlin i Lokalnego Programu Rewitalizacji, stowarzyszenie włączyło się również w proces konsultacji społecznych NPR. Dane dotyczące ilości klientów i spraw, z jakimi się zgłaszają, są przestawiane przez kierownika BPO na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej ds. społecznych. Nasze Stowarzyszenie od września 2004r. jest członkiem Związku Biur Porad Obywatelskich, w grudniu 2005r. przystąpiło do Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego; we wrześniu 2005r. uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.

Jesteśmy otwarci na udział w projektach partnerskich.