• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000159741

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja "Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000159741.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Cele fundacji:
- Wspieranie rozwoju oświaty i działań edukacyjnych służących podwyższeniu poziomu naukowego dzieci i młodzieży wiejskiej.
- Wspieranie działań służących zapewnieniu godziwych warunków pracy i nauki dzieci i młodzieży wiejskiej.
- Wspieranie rozwoju kulturalnego dzieci i młodzieży wiejskiej.
- Podnoszenie poziomu edukacji dzieci i młodzieży wiejskiej.
- Wspieranie działań służących zapewnieniu opieki i pomocy dzieciom i młodzieży uczącej się pochodzącej z najuboższych rodzin wiejskich.

Prowadzone działania:
1. Corocznie na przełomie maja i czerwca organizujemy dla mieszkańców Skrzydlowa i okolic imprezę sportowo-rekreacyjną "Festyn Rodzinny", połączoną z loterią fantową, dochód z kórej przeznaczony jest na działalność fundacji. Na tą imprezę staramy się zapraszać interesujących ludzi, ciekawe zespoły. Prezentują również swój dorobek uczniowie naszej szkoły działający w różnych kołach zainteresowań. Każdego roku wzrasta liczba osób uczestniczących w imprezie. To już nie tylko rodzice uczniów ZS w Skrzydlowie, ale również wielu mieszkańców sąsiednich wiosek, a nawet mieszkańcy miasta powiatowego - Częstochowy.
2. Również cykliczną imprezą jest "Dzień Przedszkolaka i Pierwszaka" organizowany corocznie w grudniu. Ma on na celu integrowanie uczniów z klas najmłodszych, czyli oddziału przedszkolnego i klasy I. Uczestniczą oni w tym dniu w różnego rodzaju konkursach, zabawach. odbywają się pokazy, występy uczniów i zaproszonych gości. Jak zawsze imprezie towarzyszy loteria fantowa, w której można wygrać wiele cennych nagród (między innymi wyjazdy rodzinne, karnety na bal sylwestrowy).
3. Fundacja regularnie finansuje zakup podręczników i pomocy szkolnych dla uczniów z rodzin najbiedniejszych z naszej szkoły, a także dofinansowuje ich udział w koloniach letnich.
4. W poprzednich latach, w miesiącach zimowych fundacja prowadziła akcję: "Szklanka herbaty dla każdego ucznia".
5. Działaliśmy również w ramach Europejskiego Programu "Peat" - Pomocy Osobom Najuboższym w Zjednoczonej Europie, rozdysponowując między potrzebujących dary żywnościowe.
6. Ze zgromadzonego funduszu kupowane są pomoce naukowe, pozycje książkowe do biblioteki szkolnej; zakupiono profesjonalną kserokopiarkę, nowe regały do biblioteki szkolnej, programy multimedialne do pracowni komputerowej, wyposażenie do pracowni fizyczno-chemicznej itp.
7. Od II półrocza r.szk. 2005/2006 działa w naszej szkole nowoczesna profesjonalna pracownia językowa sfinansowana przez Fundację. Trwają starania o jeszcze lepsze doposażenie pracowni.
8. W związku z realizacją projektu „Odbudujmy dziecięcy spokój” z otrzymanej od Fundacji PZU dotacji Fundacja „ Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat” pokryła koszty związane z wykonaniem placu zabaw, profesjonalnej pracowni fizyczno-chemicznej i nagłośnienia na sali gimnastycznej oraz dofinansowała budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzydlowie.
9. W ostatnich latach fundacja dofinansowuje również rehabilitację kilkorga dzieci z terenu powiatu częstochowskiego oraz pomaga w zakupie najpotrzebniejszych lekarstw i pomocy rehabilitacyjnych.
10. Po przejściu w lipcu 2007 roku trąby powietrznej przez tereny Skrzydlowa, Adamowa i Hub, Fundacja pomagała materialnie rodzinom poszkodowanym (m.in. zakup pompy do wody, wsparcie finansowe) doposażyła w najpotrzebniejsze ubrania, sprzęt, artykuły kosmetyczne dzieci wyjeżdżające na kolonie do Warszawy oraz finansowała niektóre wydatki w trakcie pobytu w Warszawie.
11. Po przejściu trąby powietrznej w roku 2008 przez miejscowość Gorzkowice Fundacja pomogła kilkudziesięciu rodzinom z terenu Gorzkowic poprzez sfinansowanie niezbędnych artykułów szkolnych dla ich dzieci.
12. Przez ostatnie lata (2008-2010) w ramach konkursów dotacyjnych "Wzbogacanie oferty edukacyjnej na terenach wiejskich i w małych miastach" ogłaszanych przez Fundację PZU, prowadziliśmy dla uczniów z terenu całej gminy Kłomnice projekty edukacyjne z zakresu fizyki, chemii, przyrody (w roku 2008/2009 projekt "Doświadczamy, odkrywamy, przeżywamy", w roku 2009/2010 projekt "Dziwny jest ten świat").

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!