• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000159889

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Entraide

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000159889.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Nasze działania:
Od roku 1995 ENTRAIDE udziela pomocy finansowej rzędu 150 000 / 290 000 PLN rocznie 26 ośrodkom opieki i pomocy społecznej.
Fundacja pomaga także finansowo we właściwym funkcjonowaniu domów dziecka, ognisk dla dzieci, noclegowni dla bezdomnych, struktur pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym.
Od roku 2004 ENTRAIDE, we współpracy z Fundacją Chleb Życia, proponuje wspieranie finansowo dzieci w ich edukacji szkolnej.
Pomoc ta pozwala na zakupienie przyborów szkolnych, opłacenie obiadów i transportu szkolnego.
Będąc Organizacją Pożytku Publicznego, ENTRAIDE może otrzymywać 1% podatku od osób fizycznych, który jest jej przekazywany przez polski Urząd Skarbowy na zlecenie podatnika.
ENTRAIDE pomaga finansować budowę nowych struktur pomocy oraz remonty istniejących ośrodków.
ENTRAIDE przekazuje także ośrodkom dary materialne w postaci ubrań, żywności, środków czystości i zabawek, pozyskane w organizowanych przez siebie zbiórkach.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!