• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000160090

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000160090.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji, zwane dalej SIT, jest pozarządową organizacją pożytku publicznego o charakterze naukowo-technicznym, prowadzącą działalność na rzecz ogółu społeczności, stanowiącą dobrowolne zrzeszenie inżynierów i techników wszystkich specjalności telekomunikacji oraz osób z wyższym lub średnim wykształceniem, zawodowo związanych z komunikacją elektroniczną lub łącznością pocztową.

SIT jest kontynuatorem tradycji, działań i inicjatyw Stowarzyszenia Teletechników Polskich działającego w latach 1920 - 1939 oraz Stowarzyszenia Radiotechników Polskich.

Głównym celem SIT jest działalność oświatowa, edukacyjna, naukowa i społeczna w zakresie łączności.

Potencjałem SIT są jego członkowie związani z telekomunikacją, wywodzący się z różnych obszarów gospodarki, nauki i administracji.

Zakres działania SIT obejmuje ważne obszary związane z rynkiem telekomunikacyjnym i jego strategią regulacyjną. Szczególna waga przykładana jest przede wszystkim do:

- Wpływania na kształtowanie Prawa telekomunikacyjnego tak aby odpowiadało ono potrzebom rynku.
- Wzbogacania wiedzy telekomunikacyjnej, szczególnie w zakresie nowoczesnych rozwiązań technicznych i związanych z tym możliwości usługowych.
- Pomocy w dostępie do informacji i prowadzeniu działalności w zakresie telekomunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania funduszy europejskich w Polsce.
- Kształcenia w zakresie telekomunikacji.

SIT od 2002 roku jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji FITCE, do którego należy większość krajów europejskich.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!