• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000161029

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie "Bezpieczne Miasto"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000161029.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Cele statutowe:
Wyznaczanie kierunków działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w mieście.
Propagowanie idei „Bezpieczne Miasto” wśród mieszkańców Radomia.
Tworzenie programów przeciwdziałania patologiom na terenie miasta Radomia.
Realizacja prac zespołów problemowych realizujących swoje cele poprzez poszczególne podprogramy.
Utworzenie „ Funduszu dyspozycyjnego” do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.
Zaktywizowanie społeczeństwa na rzecz ruchu samopomocowego w zakresie poprawy bezpieczeństwa w mieście.
Rozwijanie kontaktów i współpracy w zakresie działań samopomocowych z organizacjami innych państw.
Współdziałania z administracją samorządową kościołami, stowarzyszeniami, z pracodawcami oraz ośrodkami masowego przekazu, w zakresie realizacji zadań statutowych.
Organizowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych narad, szkoleń konferencji, seminariów w celu wymiany doświadczeń oraz kształcenie działaczy wolontariuszy po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń.

Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto” zadania w/w Programu oraz swoje cele statutowe realizuje w oparciu o pięć podstawowych podprogramów:
1. „Bezpieczna Ulica”
2. „Moje Osiedle”
3. „ Szczęśliwa Rodzina”
4. „Przyjazna Szkoła”
5. „Bezpieczny i Racjonalny Ruch Drogowy”
6. "Bezpieczny Senior"

Pełny opis działalności:
http://www.radom.pl/page/218,stowarzyszenie-bezpieczne-miasto.html

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!