• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000161452

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja "Emeryt"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000161452.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misją naszą jest pobudzanie aktywności seniorów i jej zagospodarowanie do niesienia pomocy i samopomocy w środowisku osób starszych. Czynimy to poprzez prowadzenie następujących działań:

Projekt 1: "Dni dobroczynności"
Projekt 2: "Profilaktyka zdrowotna seniorów"
Projekt 3: "Turystyka i rekreacja seniorów"
Projekt 4: "Uczestnictwo seniorów w kulturze i oświacie"
Projekt 5: "Transport seniorów"
Projekt 6: "Internetowy klub seniora"
Projekt 7: "Aktywność obywatelska seniorów"
Projekt 8: "Wypożyczalnia wózków inwalidzkich"

Szczegółowe informacje zamieszczono na stronie internetowej.