• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000162837

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie na rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Titum

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000162837.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Celem Stowarzyszenia jest: realizowanie programu kompleksowej rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami i problemami rozwojowymi ( tj. dzieci upośledzonych umysłowo, autystycznych, z ADHD, oraz z parcjalnymi zaburzeniami), opartej na diagnostyce zaburzeń, pedagogizacja i wspieranie rodzin. Cele Stowarzyszenia znajdują się w sferze zadań publicznych określonych w art.4.ust 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Szczegółowe określenie zadań publicznych znajduje się w rozdziale III Działalność pożytku publicznego Stowarzyszenia Titum.

Prowadzone działania
1. Grupowe zajęcia terapii V. Sherborne - 2 h w tygodniu,
2. Grupowe zajęcia terapii zajęciowej - 4 h w tygodniu,
3. Indywidualne zajęcia terapii Logopedycznej - 4 terapeutów (każdy dzień tygodnia),
4. Grupowe zajęcia Muzykoterapii - 2 h w tygodniu
5. Grupowe zajęcia Teatrzyku integracyjnego - 1 h w tygodniu,
6. Indywidualne zajęcia korekcyjno-wyrównawcze:5 terapeutów (każdy dzień tygodnia),
7. Indywidualne zajęcia terapii integracja sensoryczna - 3 terapeutów (każdy dzień tygodnia)
8. Indywidualne zajęcia terapii z Psychologiem - 8 h w tygodniu,
9. Psycholog do "Szkoły dla rodziców" - 2h miesięcznie,
10. Pogotowie terapeutyczne - 2 h tygodniowo,
11. TIM - każdy ostatni czwartek miesiąca
12. Zajęcia hipoterapii ½ h w tygodniu każde dziecko.
13. Dogoterapia - Grupowe zajęcia - 2 x w tygodniu
14. Indywidualne zajęcia rehabilitacji ruchowej - 2 terapeutów
15. Terapia Vioforem

Wszelkie informacje podczas dyżuru terapeutów w środę i czwartek od 15.30 - 16.30.