• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000163313

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie "Przyjaciele Serca i Życia"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000163313.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Zrzeszanie się osób niepełnosprawnych dla wzajemnej pomocy w zakresie szeroko pojętej rehabilitacji kompleksowej oraz wspieranie i popieranie inicjatyw społecznych osób niepełnosprawnych;
Rozwijanie wszechstronnej profilaktycznej działalności związanej bezpośrednio z zapobieganiem chorobom układu krążenia i ich negatywnym skutkom psychofizycznym, społecznym i ekonomicznym.

Prowadzone działania:
Naszym celem jest zrzeszanie się osób niepełnosprawnych, po przebytych chorobach serca (zawały, bay-pasy, stenty, ptca), z chorobą wieńcową, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi i nadwagą, dla wzajemnej pomocy w zakresie szeroko pojętej rehabilitacji i terapii zajęciowej.
Organizujemy zajęcia profilaktyczno-rehabilitacyjne w sali gimnastycznej, w basenie i na powietrzu prowadzone przez wykwalifikowanych rehabilitantów.
Organizujemy 14-dniowe turnusów rehabilitacyjne z dopłatą PFRON-u.

Działania i akcje prewencyjne w zakresie ochrony i promocji zdrowia, prelekcje, szkolenia, badania profilaktyczne w kierunku wczesnej diagnostyki. Promocję zdrowego trybu życia.
Zajęcia ruchowe: gimnastyka w sali gimnastycznej, w basenie, ruch przy muzyce w szkole tańca, na powietrzu, nordic walking.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!