• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000166336

Formularze PIT 2017/2018 dla Ogólnopolskie Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej "Bez Ryzyka"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000166336.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej "BEZ RYZYKA" jest dobrowolną, samorządną i trwałą organizacją działającą w interesie i na rzecz:
- zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utraceniem pracy
- integracji osób fizycznych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
- szerokiej promocji podmiotów gospodarczych
- ciągłego poszerzania palety usług podmiotów gospodarczych
- przeciwdziałania wszelkim formom naruszania słusznych praw osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych
- rozwijania ruchu związkowego
- podejmowania działań samopomocowych
- organizacji szkolnictwa, w tym szkolnictwa zawodowego
- działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
- przeciwdziałania bezrobociu
- rozwijania inicjatyw gospodarczych i rozwój przedsiębiorczości
- działalność na rzecz rodzin i osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- aktywna praca na rzecz ochrony środowiska naturalnego, przyrody, ekologii, poprzez rozwijanie i wdrażanie biotechnik, oraz energii źródeł odnawialnych
- wspierania przedsiębiorczości
- współdziałania i koordynowania działań z innymi organizacjami pozarządowymi, samorządowymi i rządowymi, jak również z placówkami i instytutami naukowo-badawczymi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!