• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000166470

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Artystyczna TST

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000166470.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Celem Fundacji jest popieranie, rozwijanie i upowszechnianie twórczości i działalności artystycznej, jak również otaczanie opieką bezpośrednią artystów i ich rodziny.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1.fundowanie nagród i stypendiów twórczych;
2.doraźne i programowe udzielanie pomocy bezpośrednio artystom i ich rodzinom;
3.niesienie pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej placówkom i zespołom artystycznym;
4.finansowanie leków i opieki chorym artystom;
5.współpracę z instytucjami polskimi, zagranicznymi i międzynarodowymi, realizującymi pokrewne cele oraz z osobami fizycznymizainteresowanymi celami Fundacji;
6.dofinansowywanie i organizowanie imprez charytatywnych, koncertów, wystaw, plenerów, warsztatów twórczych, szkoleń, obozów,wczasów leczniczych;
7.organizowanie kampanii promocyjnych i reklamowych artystom,placówkom lub zjawiskom artystycznym;
8.pomoc w doskonaleniu warsztatu twórczego i artystycznego artystów;
9.pomoc w ochronie artystycznych, moralnych i materialnych praw artystów
10.organizowanie i współorganizowanie sympozjów, zjazdów i konferencji krajowych i międzynarodowych, związanymi z celami statutowymi Fundacji;
11.prowadzenie działalności wydawniczej, fonograficznej, fotograficznej, a także video i filmowej dla celów promocyjnych;
12.prowadzenie działalności impresaryjnej, z której dochody przeznaczone są wyłącznie na pokrycie kosztów działalności i potrzeb Fundacji;
13.powołanie ośrodka artystycznego dla wspierania szeroko pojętej działalności artystycznej;

Prowadzone działania
1. "Salonik z kulturą" comiesięczne cykliczne programy kabaretowo-literacko-muzyczne w Białołęckim Ośrodku Kultury
2. "Pieśni bez Paszportu" II Międzynarodowe Spotkania Muzyczne (edycja rosyjska i czeska).
3. Projekt realizowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w programie "Patriotyzm jutra" - "Cud nad Wisłą" relacje bezposrednicz Uczestników (II edycja)

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!