• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000166719

Formularze PIT 2017/2018 dla Rzeszowskie Stowarzyszenie "Ruch dla Zdrowia"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000166719.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celami Stowarzyszenia są:
1. Promocja aktywnego zdrowego trybu życia, a także wychowania fizycznego, sportu amatorskiego, turystyki, rekreacji ruchowej i rehabilitacji ruchowej.
2. Edukacja i zachęcanie do aktywnego trybu życia.
3. Działanie w celu ograniczania zachorowalności mieszkańców na choroby cywilizacyjne.
4. Wpływ na kształtowanie polityki zdrowotnej samorządów.
5. Stworzenie płaszczyzny współpracy z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji w/w celów.
6. Prowadzenie działalności w zakresie:
- ochrony i promocji zdrowia;
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
- krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- promocji i organizacji wolontariatu;
- działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty,

Realizujemy swoje cele poprzez:
1. Przekazywanie rzetelnej informacji na temat wpływu regularnego wysiłku fizycznego na zdrowie człowieka.
2. Udział w działaniach propagujących zdrowy tryb życia m.in.w Kampaniach Aktywności Fizycznej propagujących systematyczny wysiłek jako środek sprzyjający zachowaniu zdrowia, sprawności i długowieczności.
3. Prowadzenie warsztatów szkoleniowych i szkoleń w zakresie promocji zdrowia i prowadzenia kampanii zdrowotnych.
4. Organizowanie masowych imprez sportowo-rekreacyjnych (biegi, rajdy, turnieje, zawody).
4. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
5. Prowadzimy działalność statutową na rzecz ogółu społeczności jak również na rzecz członków stowarzyszenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!