• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000168028

Formularze PIT 2017/2018 dla Towarzystwo Miłośników Ziemi Cycowskiej

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000168028.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Misją naszego stowarzyszenia jest prowadzenie i wspieranie
szeroko rozumianej działalności kulturalno-historycznej oraz integracja lokalnej społeczności.

Członkom Towarzystwa zależy w szczególności na realizacji następujących celów:

1.Kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej wśród mieszkańców Ziemi Cycowskiej, ze szczególnym uwzględnieniem takich grup społecznych jak młodzież, emeryci, osoby niepełnosprawne.

2.Promowanie i wspieranie działalności mającej na celu upowszechnienie tradycji kultury naszej miejscowości wśród osób przyjezdnych (obcych).

3.Organizowanie różnorodnej działalności w formie edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie kulturalno-oświatowym, historycznym, społecznym.

4.Utrwalenie wielokulturowych korzeni naszej miejscowości: polskich, ukraińskich, żydowskich i niemieckich.

5.Promowanie idei ochrony przyrody, rodzimego krajobrazu, rolnictwa ekologicznego, upowszechnianie rekreacji i aktywnego wypoczynku.


Prowadzone działania
Działania na rzecz Ziemi Cycowskiej - prowadzenie i wspieranie działalności kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tradycji, obyczajów i dóbr kultury w ramach działalności edukacyjnej i wydawniczej.
Nasza praca przybiera wiele form: badanie i dokumentowanie historii miejscowości, popularyzowanie wiedzy na jej temat, promocja lokalnej kultury.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!