• Formularze PIT
    dla Ciebie



    KRS 0000168096

Formularze PIT 2017/2018 dla Krajowa Fundacja Medyczna

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000168096.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
- Ochrona zdrowia.
- Wspieranie działalności mającej na celu ochronę zdrowia.
- Wspieranie podmiotów zajmujących się ochroną zdrowia.
- Promocja zdrowia i zdrowego trybu życia.
- Ochrona dóbr dziedzictwa narodowego.
- Ochrona środowiska.
- Ochrona praw człowieka i praworządności.
- Dobroczynność publiczna

Prowadzone działania:
- propagowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu.
- finansowanie: badań naukowych, konferencji i odczytów, inicjatyw społecznych zbieżnych z celami Fundacji, podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej.
- współpraca z instytucjami, organizacjami i osobami działającymi w kraju i zagranicą w zakresie zbieżnym z celami Fundacji.
- promocja i wspieranie świadomości społeczeństwa w zakresie celów Fundacji oraz wspomaganie działalności kulturalnej i artystycznej propagującej te idee.
- udzielanie informacji osobom fizycznym i prawnym, a także jednostkom organizacyjnym w zakresie ochrony ich praw.
- doradzanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
- udzielanie świadczeń w zakresie opieki medycznej służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia i innych ściśle z nimi związanych.
- prowadzenie działalności paramedycznej.
- prowadzenie działalności zawiązanej z profilaktyką i promocją zdrowia oraz zdrowego trybu życia.
- praca na rzecz podniesienia świadomości ochrony zdrowia i zdrowotności społeczeństwa.
- upowszechnianie wiedzy medycznej.