• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000168396

Formularze PIT 2017/2018 dla Rada Przyjaciół Harcerstwa Hufca ZHP Nowy Tomyśl w Nowym Tomyślu

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000168396.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Rada Przyjaciół Harcerstwa Hufca ZHP w Nowym Tomyślu realizuje swoje cele całkowicie społecznie i we współpracy z Nowotomyską Komendą Hufca ZHP.
Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy każdą życzliwą osobę fizyczną lub prawną, każdy z Państwa może zostać członkiem RPH i rozwijać osobowość harcerza oraz kształtować w młodzieży rzetelność, prawość, uczciwość, lojalność i zaufanie.

Rada Przyjaciół Harcerstwa prowadzi następujące działania:
-Krzewienie ideałów harcerstwa i propagowanie zasad życia harcerskiego w życiu codziennym,
-Propagowanie patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży,
-Pozyskiwanie wraz z komendą Hufca kandydatów na instruktorów, zakładanie nowych drużyn harcerskich, organizacja wystaw, imprez harcerskich, spotkań starszyzny i seniorów harcerskich, organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży harcerskiej i niezrzeszonej,
-Budowę zaplecza finansowego dla działań harcerstwa (w tym wspieranie finansowe zorganizowanego wypoczynku harcerzy młodszych i młodzieży szkolnej),
-Organizowanie materialnych podstaw funkcjonowania RPH Hufca ZHP(baza lokalowa, wyposażenie, środki łączności),
-Wspieranie rodziców, opiekunów i wychowawców w procesach adaptacji społecznej dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
-Rozwijanie umiejętności komunikowania się z ludźmi i gromadzenie wiedzy o harcerstwie,
-Rozwijanie osobowości harcerza.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!