• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000168933

Formularze PIT 2017/2018 dla Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000168933.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Towarzystwa jest:
1) pielęgnowanie i upowszechnianie tradycji komunikacji miejskiej w Polsce, a w szczególności komunikacji miejskiej w Szczecinie;
2) ochrona i promocja obiektów, pamiątek i zabytków związanych z komunikacją;
3) współdziałanie z władzami samorządowymi i państwowymi, instytucjami, stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami zajmującymi się komunikacją miejską w kraju i za granicą.

Podstawowy nasz cel, jakim jest popularyzacja wiedzy na temat historii komunikacji miejskiej w naszym mieście, realizujemy poprzez ratowanie historycznych pojazdów tramwajowych i autobusowych, a także infrastruktury technicznej, związanej z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej.
W wyniku naszej działalności nabyliśmy już wiele nowych doświadczeń i umiejętności, a także odnieśliśmy wiele sukcesów. Naszym głównym osiągnięciem jest doprowadzenie w 2005 roku do powstania na terenie nieczynnej od roku zajezdni tramwajowej Niemierzyn Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie. Doprowadziliśmy także do odbudowy 5 wagonów tramwajowych oraz 3 autobusów, jak również zorganizowaliśmy liczne imprezy komunikacyjne (m. in. obchody 125-lecia komunikacji miejskiej w Szczecinie).