• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000169133

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja "Ex Animo" im. Marii Sapiehy

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000169133.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
1. Gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na budowę szpitala onkologicznego dla dzieci, jego wyposażenie i funkcjonowanie oraz na pomoc dla dzieci chorych na raka, a także na szkolenie personelu szpitala.
2. Gromadzenie środków finansowych na wyposażenie, remonty i funkcjonowanie Kliniki Onkologii- Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
3. Wspomaganie działań placówek medycznych, mających na celu leczenie lub rehabilitację dzieci z chorobą nowotworową.
4. Upowszechnianie wiedzy o problemach dzieci z chorobą nowotworową.
5. Rozwijanie kontaktów z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami, zajmującymi się problematyką i leczeniem chorób nowotworowych u dzieci.

Prowadzone działania
1. Zakup sprzętu i środków medycznych medycznego niezbędnych do ratowania życia i zdrowia dzieci z chorobami nowotworowymi.
2. Organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci z Kliniki Onkologii "Instytutu-Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka" - Dzień Dziecka,Mikołajki, Dzień Św. Łucji itp.
3.Finansowanie wakacyjnych wyjazdów pacjentów Kliniki Onkologii m.in. na Międzynarodowy Obóz "Camp Good Days and Special Times", organizowany w USA
4.Organizacja i finansowanie sympozjów, konferencji, pobytów i wymian o charakterze naukowym oraz innych form, umożliwiających zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami onkologii dziecięcej w kraju i zagranicą dla personelu medycznego.
5. Organizacja i finansowanie miejsc noclegowych dla rodziców i opiekunów pacjentów Kliniki Onkologii Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w obiekcie hotelowym znajdującym się na terenie szpitala.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!