• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000169232

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Solidarni "Plus"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000169232.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Wszechstronna pomoc osobom zakażonym wirusem HIV i chorym na AIDS oraz osobom uzależnionym od narkotyków, bezdomnym, bezrobotnym.

Prowadzone działania:
- Przeciwdziałanie narkomanii
- Wszechstronna pomoc psychosocjalna osobom zakażonym wirusem HIV i chorym na AIDS
- Terapia odwykowa osób uzależnionych od narkotyków i alkoholu oraz zakażonych wirusem HIV
- Edukacja i profilaktyka w zakresie zapobiegania HIV/AIDS
- Łagodzenie urazów w sferze psychicznej, moralnej i społecznej u osób zakażonych HIV oraz u społeczności lokalnych
- Prowadzenie placówek stacjonarnej opieki psychosocjalnej
- Współdziałanie z wszelkimi placówkami opieki zdrowotnej, placówkami oświatowymi i społecznymi w zakresie edukacji i profilaktyki w zapobieganiu AIDS i patologiom społecznym
- Wsparcie terapeutyczne osób nieprzystosowanych społecznie (readaptacja społeczna)
- Wykorzystanie działań z zakresu szeroko pojętej ekologii jako formy readaptacji społecznej oraz odbudowy systemu wartości
- Program wychodzenia z bezrobocia mieszkańców wsi popegeerowskich poprzez psychoterapię i ekologiczną uprawę warzyw w tunelach foliowych i mrozoodpornych odmian drzew owocowych, hodowlę zagrożonego gatunku Królika Białego Polskiego Popielniańskiego oraz kur rasy Zielononóżka Kuropatwiana.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!