• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000169422

Formularze PIT 2017/2018 dla Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000169422.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Zasadniczym celem statutowym jest pomoc w organizacji wszechstronnej opieki nad chorymi na hemofilię oraz innych, genetycznie uwarunkowanych zaburzeń w krzepnięciu krwi.

Cele realizowane są m.in. poprzez:
- bezpośrednią współpracę z Ministerstwem Zdrowia, Krajowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, referencyjnymi i regionalnymi ośrodkami medycznymi,
- współpracę informacyjną z pokrewnymi organizacjami na świecie,
- opracowanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych o istocie choroby oraz powikłaniach wśród rodzin, personelu medycznego, pedagogów,
- organizację nieodpłatnych turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży przy pełnym zabezpieczeniu w koncentraty czynników krzepnięcia (dary humanitarne) oraz profesjonalnej opiece medycznej. Od roku 1989, dzięki darom humanitarnym w postaci koncentratów czynników krzepnięcia oraz dotacji Ministerstwa Zdrowia, z tej formy rehabilitacji skorzystało ponad 1400 dzieci,
- współudział w programie zaopatrzenia chorych w koncentraty czynników krzepnięcia, które Stowarzyszenie (rada Medyczna) otrzymywało w darze humanitarnym,
- w oparciu o środki finansowe przekazane z PFRON, w ramach zadania zleconego przez Ministra Zdrowia, Stowarzyszenie zrealizowało program leczenia domowego dla 139 dzieci w roku 1998 oraz dla 179 dzieci w roku 2001, przy jednoczesnej ocenie aktualnego ogólnego stanu,
- prowadzenie imiennej, komputerowej bazy danych o chorych.

Działalność organizacji oparta jest wyłącznie na pracy społecznej jego członków, dotyczy chorych z terenu całego kraju bez względu na ich przynależność do Stowarzyszenia. Członkami Stowarzyszenia jest około 970 osób, przy czym na rzecz realizacji celów statutowych społecznie pracuje około 100 osób.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!