• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000169893

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Kultury i Wypoczynku Dzieci i Młodzieży oraz Pomocy Rodzinie ATN

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000169893.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Celem Fundacji jest wszechstronna działalność charytatywna na rzecz rodzin, a w szczególności dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i bytowej, głównie w zakresie korzystania z dóbr kultury i wypoczynku oraz pomocy materialnej i finansowej. Obejmuje ona także osoby samotne, bezdomne, niepełnosprawne i w starszym wieku, jak też dzieci i młodzież ze środowisk patologicznych lub zagrożonych patologiami.

Prowadzone działania:
Jak wyżej oraz domy dziecka, placówki charytatywne, parafie, naszych rodaków na Litwie oraz Czarnowczycy na Białorusi, a także w miarę posiadanych środków przedszkola, szkoły itp.
Za naszym pośrednictwem udzielane jest też wsparcie finansowe dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej.
Główne formy działań, to pomoc materialna ale i np. dofinansowanie organizowanego przez Fundację wypoczynku zimowego i letniego młodzieży ze środowisk ubogich.
Skala działań obejmuje kraj i zagranicę (np. pomagamy ubogiej ludności z gmin Ćmielów, Ożarów i Wojciechowice z woj. świętokrzyskiego czy miejscowość Stoczek Klasztorny z woj. warmińsko-mazurskiego); także osoby zgłaszające się po pomoc, pochodzące spoza woj. mazowieckiego. Pomagaliśmy także polskiej szkole w Wilnie i w Londynie - pomoc ta jest warunkowana możliwościami dowozu i odbioru darów.
Upowszechnianie kultury - nieodpłatne przekazywanie książek (również za granicę), rozdawnictwo biletów do teatrów i kin, rozdawnictwo kaset magnetowidowych i CD.