• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000170160

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Sądeckie Forum Kobiet

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000170160.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Wspieranie działalności na rzecz ochrony zdrowia, środowiska, pomocy społecznej kobiet i ich rodzin.
Wspieranie działalności na rzecz procesu zmian stwarzających kobietom równe szanse z mężczyznami na drodze rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturalnego.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie od 2003 roku realizowało coroczne zadania z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia oraz promocji zdrowia kobiet.
Działania te stanowiły około 90% wszystkich podejmowanych i wykonywanych zadań przez nasze Stowarzyszenie.
W pierwszej kolejności podjęte badania cytologiczne z uwagi na zaniedbania profilaktyki tych chorób przez kobiety i uświadomienie im konieczności wykonywania badań celem wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. (w 2006 roku wykonano 340 badań cytologicznych). Badania prowadzone były cyklicznie, dwa razy w roku od 2005 roku do 2007 roku.
W toku prowadzonych działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia zaczęły się pojawiać wnioski o przeprowadzenie badań chorób tarczycy. (w 2006 r. wykonano 3 zadania z zakresu profilaktyki w chorobach tarczycy - łącznie z badań TSH i USG tarczycy skorzystało 260 kobiet; w 2007 roku wykonane zostały dalsze dwa zadania -łącznie dla 200 kobiet. Wobec ogromnego zapotrzebowania na badania profilaktyczne chorób tarczycy wykonane zostały i prowadzone cyklicznie w 2008 roku dwa zadania publiczne - dla 200 kobiet i w 2009 roku i jedno zadanie dla 100 beneficjentek. W 2010 roku z profilaktycznych badań chorób tarczycy skorzystało 217 beneficjentek. Były to dwa zadania publiczne - z dotacji Urzędu Miasta Nowego Sącza i dotacji Powiatu Nowosądeckiego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!