• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000172307

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Przyjaciół "Dwójki"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000172307.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem naszego Stowarzyszenia jest prowadzenie i wspieranie działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Jarocinie oraz wszechstronnego rozwoju młodzieży uczącej się w tejże szkole, a także popularyzowanie wiedzy o Eugeniuszu Kwiatkowskim.

Działalność
- zorganizowanie ośmiu edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Eugeniuszu Kwiatkowskim wraz z wieloma imprezami towarzyszącymi (2002 - 2008)
- realizacja projektu polsko - białoruskiej wymiany młodzieży "Tacy sami" w ramach programu "Młodzież w działaniu" (luty - kwiecień 2009)
- zorganizowanie wyjazdu 20-osobowej grupy uczniów ZSP nr 2 w Jarocinie na Białoruś (wrzesień 2009)
- wspieranie organizacji obozów wojskowych dla uczniów III Liceum Ogólnokształcącego z przysposobieniem wojskowym w ZSP nr 2 w Jarocinie (2008 - 2009)
- zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych ZSP nr 2 w Jarocinie (2009)
- budowa rzutni do pchnięcia kulą i rozbiegu do skoku w dal (2009).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!