• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000172387

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja na rzecz Rozwoju Społeczno-Kulturalnego i Promocji Ziemi Słupskiej, Zaborów, Borów i Gochów - "Naji Goche"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000172387.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem działania Fundacji jest wspieranie finansowe i organizacyjne, a także inicjowanie działań w zakresie:
1. Promocji szeroko pojętego obszaru Pomorza w tym przede wszystkim Kaszub i Pomorza Środkowego, a także Kociewia, Krajny, Zaborów i północnej części Borów Tucholskich, a także innych Regionów Polski i Europy, a szczególnie regionów krajów członków UE.
2. Ochrona środowiska.
3. Pomocy społecznej, udzielanej zwłaszcza dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych i biednych.
4. Kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji, w tym zwłaszcza dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
5. Promocja miast, gmin i środowisk wiejskich, szczególnie z obszaru Pomorza.
6. Wspieranie twórców oraz utalentowanych osób, zwłaszcza w Regionie Pomorskim.
7. Pomocy w realizacji inicjatyw zmierzających do wszechstronnego rozwoju określonych obszarów i środowisk regionalnych.
8. Podejmowania współpracy z organizacjami polonijnymi na rzecz propagowania wśród nich tradycji narodowych i regionalnych z miejsc pochodzenia ich przodków.
9. Wspierania organizatorskiego i finansowego, opracowywania i wydawania wszelkich publikacji o tematyce regionalnej.

Prowadzone działania
1. Uczczenie kolejnych rocznic patriotycznych wystąpień na rzecz wytyczenia korzystnej granicy odrodzonej II RP, której odcinek przebiegał ówcześnie przez teren kaszubskich Gochów, "kaszubskiego udziału w odsieczy wiedeńskiej oraz działalności TOW Gryf Pomorski, oraz historia suwerennego państwa pomorskiego Gryfitów. Rozpisanie wśród uczniów miejscowych gimnazjów i szkół średnich "konkursów" na eseje historyczno - literackie tematycznie związane z pow. m.in. nt "Historia żyje w nas" oraz "Jak w mojej rodzinie i w naszej wsi, mieście pamięta się patriotyczne wydarzenia i ludzi, lokalnych liderów działań społecznych, twórców i artystów, oraz przodków i byłych mieszkańców regionu." Przedsięwzięciu temu towarzyszyć będą inne działania uzupełniające, jak dokumentacja technikami multimedialnymi.
2. Podejmowanie poczynań organ. (pozyskiwanie sponsorów) na przeprowadzanie Otwartych Mistrzostw Kaszub i Pomorza w "Dwubojów terenowym (bieg i wyścig rowerowy)wokół jeziora "Gwiazdy" - o Złote Skry Gochów i j. Gwiazdy oraz drugiego: "Bieg Gotów" na trasie Wdzydze Tucholskie - Odry (przemiennie na trasie Czersk - Odry oraz Czarna Woda - Odry (Kręgi Kamienne Gotów).
3. Honorowanie zasłużonych wyróżnieniem fundacji BAZUNA w kategoriach:
a) Wielka Bazuna, za całokształt osiągnięć na rzecz rozwoju Regionu i Polski
b) w kat. Temu co pokonał Kaszubskiego Smentka, za skuteczne zaangażowanie na rzecz gospod. i społ. rozwoju Regionu
c) w kat. Strażnik Rodzimej Checzy, za skuteczne i wielostronne kontynuowanie,za stwarzanie warunków do zachowanie tradycji regionalnych
d) w kat. Kaszebska Kleka, za rozsławianie Regionu w kraju i poza jego granicami.
4. Wyróżnianie zasł. dla Pomorza Wielkim Medalem Gryfitów z wstęgą Bałtyku (złota srebrna i brązowa - bursztynowa).