• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000172962

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży "Anastasis"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000172962.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) Promowanie trzeźwego stylu życia szczególnie wśród dzieci i młodzieży;
2) Profilaktyka i edukacja w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom;
3) Pomoc ofiarom przemocy i narkomanom oraz ich rodzinom;
4) Prowadzenie bardzo szeroko pojętej rehabilitacji;
5) Pomoc we wszechstronnym rozwoju młodego człowieka, zwłaszcza stwarzanie atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą i do kształtowania osobowości;
6) Organizowanie życia młodzieżowego, możliwie różnych jego dziedzin;
7) Troska o rozwój wiedzy ogólnej, specjalistycznej i kwalifikacji zawodowych;
8) Dbanie o rozwój fizyczny (kultura fizyczna, sport, turystyka);
9) Organizowanie i troska o odpowiedni poziom życia towarzyskiego, rozrywki, wartościowe wykorzystanie wolnego czasu, ubogacającego wypoczynku;
10) Angażowanie w życie społeczne, podejmowanie funkcji publicznych, uwrażliwianie na potrzeby bliźnich, podejmowania pracy charytatywnej;
11) Wychowywanie do uczciwej pracy i odpowiedzialności za jej wykonanie, do sumienności, przedsiębiorczości, a także do gotowości niesienia pomocy młodzieży;
12) Otwieranie na kontakty ze światem, zwłaszcza z organizacjami i ruchami młodzieżowymi krajowymi i zagranicznymi, które prowadzą działalność zgodną z duchem Stowarzyszenia;
13) Troska o swoich członków i służenie im pomocą w przypadkach losowych.

Głównym dziełem stowarzyszenia jest współprowadzenie ośrodka dla uzależnionych od narkotyków. Ośrodek posiada 1,5 roczny program rehabilitacyjny. Objętych programem jest ok. 25 - 27 dzieci i młodzieży. Po ukończeniu programu przewiduje się możliwość pobytu w hostelu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!